OBS! Resandefolket

Temat i dagens OBS! – Sveriges radios program för kultur- och idédebatt – är Människans fötter. Är det lättare att tala om rasism när det gäller andra länder än när det gäller vårt eget? är än av de frågor som ställs i programmet. I ett debattinlägg tar författaren och journalisten Bo Hazell upp frågan om hur svenska staten har behandlat resandefolket genom 500 år. Han argumenterar för att svenska staten bör tillsätta en sanningskommission för resandefolket. Se på Norge lyder uppmaningen!

Programmet OBS! beskrivs som Sveriges Radios forum för svensk och utländsk idédebatt. Det är en radions kultursida som befinner sig i skärningspunkten mellan kultur och samhälle. Som sådan har den ett demokratiskt och folkbildande uppdrag. Här hörs en mångfald av röster. Första programmet sändes 1963.

Programmet sänds måndag 27 februari klockan 13.45 repris 20.45. Därefter ligger det en tid på OBS! hemsida.