Olagligt och tjänstefel i Skåne

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, har idag kommit fram till att skånska polisens register “Kringresande” som innehåller många romer innebär olaglig behandling av personuppgifter.

I ett pressmeddelande skriver SIN bland annat att Det har inte funnits behov av att registrera alla de personer som finns i uppgiftssamlingen. Samt att registrets sammansättning kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken till registreringen. Nämndens hela uttalande är också det tillgängligt på nätet.

Dessutom har den överåklagare som utreder fallet har kommit fram till att två poliser ska delges misstanke om brott för registren. Totalt kommer sju poliser att förhöras. Åklagaren säger till DN att: Vi vill bland annat veta om omfattningen av registreringen och hur det gått till när man fört in personer i registret.

Det var Dagens Nyheter som först avslöjade registreringen. Hela deras granskning med många artiklar är samlade under rubriken Registreringen av romer.

Published
Categorized as Media