Om hbtq och resandefolket

Under festivalen West Pride, som just nu hålls i Göteborg, arrangerar Kulturgruppen för resandefolket tillsammans med RFSL nästa vecka seminariet och panelsamtalet Om hbtq och resandefolket. Detta är ett samtal mellan företrädare för resandefolket och hbtq-samhället. Här diskuteras även frågan om dubbla utanförskap – att vara både resande och hbtq. Man kommer att söka vilka likheter som finns bland hbtq-personer och resande vad gäller utanförskap och att bryta mot normer.

Kulturgruppen för resandefolket arbetar brett för de mänskliga rättigheterna och driver ett projekt inriktat på mänskliga rättigheter – Resandefolkets mänskliga rätt: samverkan och information.

Seminariet Om hbtq och resandefolket äger rum den 1 juni kl 13.30-14.30 på Världskulturmuseet i Göteborg.