Overrekkelse og lansering av utvalgets rapport

Mandag 1. Juni vil tater-/romaniutvalget overlevere sin rapport (NOU) ovenfor hvordan statens politikk rammet denne minoritetsgruppen til regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner. Overleveringen skjer i aulan til Oslo Universitet. Utvalgsleder Knut Vollebæk leverer rapporten. Deltakerne i utvalget vil bli til stede.

Samme dag blir det flere arrangementer i Oslo. Blant annet et åpent seminar der flere av utvalgets prosjekter om tidligere politikk og situasjonen i dag for taterne/romanifolket blir presentert. I tillegg blir det et åpent seminar i Litteraturhuset i Oslo sentrum tirsdag 2. Juni med innlegg og paneldebatt om veier videre i lys av utvalgets rapport.

Programmet for den 1 Juni finnes på utvalget sin hjemmeside På den samme hjemmesiden kommer etter hvert programmet for seminariet tirsdag 2. Juni