Planering för kulturdag

Planerigsgrupp vid Jørnehaugen.
Representanter för Marker historielag, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes landsforening och Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger möttes på Jørnehaugen för att planera Kulturdagen den 15 september. Foto: Bodil Andersson

Den 15 september blir det Kulturdag på Jørnehaugen. Häromdagen samlades representanter för Marker historielag, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening och Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger vid Jørnehaugen för att planera dagen.

Under Kulturdagen får vi möjlighet att smaka “tatermat”, som lagas till på spisen inne i huset på Jørnehaugen. Det blir hantverk som stickning, trådarbete, knivtillverkning och kanske lite klockhandel. Det bjuds naturligtvis sång och musik. Två av de kulturminnen i området som berättar om resandefolket kommer att markeras med var sin informationsskylt. Inte minst ska huset förses med nya takrännor som tillverkas på gammalt vis.

Aksel Gustavsen
Mötet avslutades i Risen grotte. Aksel Gustavsen deltog och planerade för tillverkningen av takrännor till Jørnehaugen. Foto: Bodil Andersson

Planeringen för dagen hölls vid ett för dagen myggtätt Jørnehaugen där huset mättes upp inför tillverkningen av takrännor. Mötet avslutades vid spännande Risengrotte dit vi bjudits av historielagets ordförande Marit Ekeberg Krog och maken Jørn-Ola Krog. Samtalet för att planera dagen blandades med berättelser om handelsturer i Marker, enligt de resande ett bra område för handel där de fastboende alltid tagit väl emot tatere/romanifolk på handelstur.

Jørnehaugen ligger i den så kallade Fantebyen i Marker i Østfold, alldeles nära svenska gränsen vid Töcksfors och Östervallskog. Här bodde från mitten av 1800-talet resandefamiljer från Hakebrofølget och Kjeldsenfølget. Den som sist var bosatt i byn var Edvard Jørnehaugen, som bodde i just det hus som blir navet i firandet av kulturdagen.

Marker historielag har fått stöd från Romanifolket/taternes kulturfond för att arrangera dagen.