Planering i Finnerödja

Hans-Owe Persson, från Finnerödja hembygdsförening, Curre Johansson, Ronny Andreasson och Tommy Nilsson från Resandegruppen, Etnolog Ann Hellman, Lena Gribing, Finnerödja hembygdsförening, och etnologen Britt-Inger Lundqvist arbetar med Krämarstan på Myra. Mia Geijer vid länsstyrelsen i Örebro län stöttar arbetet. Foto: Bodil Andersson

Samarbete och utbyte var i fokus när Resandekartan och arbetsgruppen kring Krämarstan på Myra i Finnerödja förra veckan möttes för att tala om framtiden. Uppgiften för dagen var att reda ut hur vi organiserar oss bäst och hur vi bäst sprider kunskapen om resandefolkets kulturminnen.

Under mötet fick gruppen som arbetar vid Krämarstan en noggrann genomgång av läget i Resandekartan och planeringen för ett nytt projekt. Hur är arbetet organiserat nu och hur blir det i framtiden? Vilka fokusområden är aktuella?

Samtalet inriktade sig sedan på olika möjliga vägar till samarbete och hur Krämarstan och alla andra platser runt Finnerödja och övriga Tiveden ska finnas med på Resandekartan och i det kommande utvecklade projektet för Resandekartan. Många idéer, tankar, möjligheter och hinder dryftades under ett mycket kreativt möte, som ger hopp om en god framtida utveckling när det gäller att berätta om resandefolkets kulturminnen i just denna region.

 

Organisationsskissen för det kommande projektet Resandekartan – berättelsen blev en grund i diskussionen. En skiss som sedan dokumenterades av alla parter. Foto: Bodil Andersson

Arbetet i Krämarstan har initierats av Finnerödja hembygdsförening och har så här långt genomförts i samarbete med Örebro läns museum och en grupp resande. Finansiering har i stor utsträckning kommit från länsstyrelsen i Örebro län och Kulturrådet. Resandegruppen och hembygdsföreningen kommer att fortsätta arbetet, tillsammans med eller vid sidan av Resandekartan. Genom mötet kom vi ytterligare en bit i processen.