Planering inför 2011

Projektledningen för Den skandinaviska resandekarten/Det skandinaviske reisendekartet har inlett det nya året med en intensiv planeringsdag. Projektledningen utgös av Kristina Lindholm, Bohusläns museum, Svein Norheim, Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger samt projektledaren Bodil Andersson, som också är anställd vid  Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Vi kunde konstatera att vi står inför ett hektiskt år. Nästa vecka möter vi vår styrgrupp och ska presentera planerna för året när det gäller projektets inriktning och prioriteringar. Vi får se då vad de säger om våra planer.

Först i tur står utvecklingen av den databas där det material vi samlar in ska sparas. Det är från denna databas informationen på vår webbportal hämtar alla uppgifter som publiceras när vi “ritat om” kartan och kan berätta om platser som är kopplade till resandefolkets kultur och historia. Det kan vara så kallade “tatersletter” – lägerplatser, fasta boplatser, handelsplatser, reserutter eller annat relevant.

Kristina Lindholm dirigerar de arkeologiska utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon 2006. Foto: Lars-Erik Hammar, Bohusläns museum.

Så snart snön försvunnit ger vi oss också ut i terrängen för att leta efter och inventera platser vi fått kännedom. Vi kan lugnt säga att vi otåligt väntar på en tidig vår med barmark. I de praktiska inventeringarna får Kristinas kunskaper som arkeolog med alla sina erfarenheter, bland annat från utgrävningarna i Snarsmon stor betydelse.

Till detta kommer en mängd olika aktiviteter som vi hoppas ska öka våra kunskaper och som ska öka omvärldens kunskaper om det arbete vi gör. Det är viktigt att berätta för andra att vi alla måste hjälpas åt för att bevara de kulturminnen som hör till resandefolket/romanifolket/taterne eftersom dessa utgör en del av den gemensamma skandinaviska historien. Vilka aktiviteter det blir återkommer vi med när vi kommit ännu lite längre i planeringen.

/Bodil