FANTEBYEN

Øvre Tjernsmo ligger i den nordlige delen av byen med utsikt over Bekketjernet i nord. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN