FANTEBYEN

Marker historielag har merket av stedene i den såkalte Fantebyen med informasjonsskilt. Skiltet ved stedet Ise forteller at personer av Kjeldsen- og Hakebrofølgene bodde her. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN