FANTEBYEN

Stedet Adamstua er en av de stedene i Fantebyen som ligger lengst sørvest. Det synes i dag som en husgrunn. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN