FANTEBYEN

Jørnehaugen er restaurert og i bruk i dag, og er åpen for besøkende. Her er det blant annet holdt konserter med romanimusikk. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN