FANTEBYEN

Jørnehaugen er åpen for besøkende, døren er lukket med et enkelt håndtak. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN