FANTEBYEN

Under renoveringen av Jørnehaugen ble bordkledningen byttet ut. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN