FANTEBYEN

Huset ved Jørnehaugen var lengst bebodd av alle stedene i Fantebyen. Her bodde Edvard Jørnehaugen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN