FANTEBYEN

De fleste stedene i Fantebyen ligger langs en vandringsrute. Dette skiltet står ved Jørnehaugen som viser veien til Svensbykrysset og Jåvall noen kilometer sørover. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

FANTEBYEN