MOSSESKOGEN

Den lille fotballbanen har erstattet gressletta ved veikrysset hvor leirplassen lå. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

MOSSESKOGEN