SILKEMYR

Kallmurad vägg i husgrunden på Silkemyr. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

SILKEMYR