SILKEMYR

Väggmurar i husgrunden på Silkemyr. Bilden är tagen från den sidan där ingången varit. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

SILKEMYR