SILKEMYR

Del av husgrunden med öppningar för fönstren i väggmuren. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

SILKEMYR