SILKEMYR

Husgrunden på Silkemyr. Huset har varit nedgrävt i marken och haft murade väggar invändigt. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

SILKEMYR