SNARSMON

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivelse

Snarsmon var en boplats för några resandefamiljer mellan ca 1860 och 1907. På platsen finns spår efter 10-12 hus. Tre av dessa undersöktes arkeologiskt 2004-2007.

Snarsmon var bosted for romanifamilier mellom ca. 1860 og 1907. På stedet finnes det spor etter 10-12 hus. Tre av disse ble undersøkt arkeologisk i åra 2004-2007.

Historikk

På Snarsmon, i den så kallade Tattarstan, bodde några familjer av resandesläkt i nästan 50 år under 1800-talets andra hälft. Platsen ligger i ett utmarksområde 300 meter från svensk-norska gränsen och de boende på Snarsmon bedrev handel i närområdet i Sverige och Norge.

De första uppgifterna om resande på Snarsmon är från ca 1860. Något senare – från 1880- och 1890-talen finns arkivuppgifter som visar att ca 20 personer bodde permanent på platsen. Dessa familjer och deras släktingar förekommer i registren i nära 50 år. Dessutom har sannolikt ett stort antal resande vistats mer eller mindre tillfälligt på platsen. I början av 1900-talet överges Snarsmon och invånarna spreds till olika platser. Den sista skriftliga uppgiften om byn är från 1907 och handlar om att några reste iväg därifrån. Skogen har växt upp kring de övergivna husen och de blev allt svårare att se. Men platsen har varit känd i trakten och bland flera resande sedan dess.

På en sträcka av 500 meter finns idag 10 – 12 husgrunder. Mellan 2004 och 2007 undersökte Bohusläns museum i samarbete med Resande romers riksförening och några lokalhistorisk intresserade tre av dessa husgrunder; två bostadshus och ett kök.

Plassen

Den tidigare boplatsen på Snarsmon ligger strax nordöst om Ejgdesjön och ca 1,5 km från Ejgdegårdarna vid landsvägen. Gården Olseröd ligger strax nordväst om. Genom området går Bohusleden som åt sydöst leder mot Vassbotten och sydväst mot Ejgde. Ungefär i områdets mitt leder åt norr en stig mot ett gränsröse vid svensk-norska gränsen, cirka 300 m norr om bosättningen.

Boplatsområdet utgörs av en ca 500×50 m stor yta som ligger på Ejgdes utmark. Inom området har vid inventeringar påträffats 10-12 grunder efter bostäder. Några av dessa har varit ingrävda jordhus, några har haft stående brädväggar varav vissa till en del varit ingrävda. Några är bara en röjd yta för till exempel en fast tältplats.

De flesta husgrunderna ligger utmed Bohusleden. Längst i öster, nära gränsen mellan Ejgde och Röane, ligger en ensam husgrund. Husgrunderna ligger gruppvis, glest placerade inom området som kan innehålla fler spår av enklare bosättningar. Grunderna har preliminärt tolkats dels som bostadshus, dels som mindre uthus. I anslutning till ett par husgrunder finns också gropar. Dessutom finns inom området fossila åkerytor, stenmurar, och gränsstenar.

Finn veien hit

Platsen har iordningställts som besöksmål med skyltar och markerad stig. Vid landsvägen finns P-plats och därifrån är det en promenad på mindre grusväg rakt norrut ca 1,5 km där Bohusleden går in åt höger/öster.

GPS-position N58.887151, E11.481035

www. reisendekartet.no

Vil du vete mere?

 • Husförhörslängd: Naverstad-AI-15-1881-1891-Bild-64-sid-60
 • Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning 2004. Kristina Lindholm. Bohusläns museum rapport 2005:7.
 • Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning del 2, 2005. Kristina Lindholm. Bohusläns museum rapport 2006:47.
 • Resandebosättningen på Snarsmon – arkeologisk forskningsundersökning del 3, 2006. Kristina Lindholm. Bohusläns museum rapport 2007:74.
 • Snarsmon – resandefolkets boplats i Bullaren. I: Bohuslän i världen. Bohuslän årsbok 2005. Lars-Erik Hammar & Kristina Lindholm. Utgiven av Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum. Uddevalla.
 • Resandebosättningen i Snarsmon. I: Red. Ersgård L. Modernitet och arkeologi. Artiklar från VIII Nordig TAG i Lund 2005. Annie Johansson & Kristina Lindholm. Riksantikvarieämbetet 2007.
 • Mobilitet i gränsregionen. To etnologiske studier om identitet og historie i grenseområdet. Bodil Andersson & Lisa Jonsson 2007. Bohusläns museum rapport 2007:61.
 • Snarsmon – resandebyn där vägar möts. Red. Andersson B. Bohusläns museums förlag.
 • Vid Bullaresjöns stränder. Carl Sjöblom.
 • Dikter från Bullaren av Svante Söder. Dikten “Gnistor från Rimsmedjan”
 • Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. – Västsvenska folkminnesarkivets material; DAG IFGH 5012, sidan 30, DAG IFGH 5012, sidan 34, DAG IFGH 5012, sidan 36, DAG IFGH 5012, sidan 30, DAG IFGH 5012, sidan 35.
 • Fornsök. Riksantikvarieämbetes digitala fornminnesregister; Naverstad 373.

Leave a comment