STYKKENSLETTA SLITU

Parkeringsplassen til OBS er bygget over brønnen som lå ved veien til gården Myrås. Rundt denne brønnen var en åpen plass hvor taterne lå. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

STYKKENSLETTA SLITU