STYKKENSLETTA SLITU

Fotballbanen som ble benyttet av taterne lå ved veien rett nord for gressbanen. På plassen finnes nå en trevareforretning. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

STYKKENSLETTA SLITU