STYKKENSLETTA SLITU

Bak sletta er fortsatt en skråning med skog. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

STYKKENSLETTA SLITU