TÄLTPLATSEN

I östra kanten av den tidigare Tältplatsen har en grillplats iordningsställts. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÄLTPLATSEN