TATERMYR

Tatermyr er merket med et skilt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TATERMYR