TATTAREBACKEN ELLENÖ

Vid Tattarebacken ligger nu en privatbostad. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TATTAREBACKEN ELLENÖ