TATTAREKASEN

Husruinen vid Tattarekasen ligger i en svacka mellan bergen. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TATTAREKASEN