TATTAREKASEN

På norra sidan syns syll och murstock från huset väl. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

TATTAREKASEN