TATTAREKASEN

Den nedre delen av murstocken är välbevarad. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

TATTAREKASEN