TATTAREKASEN

En smal stig leder brant och slingrigt upp mot Tattarekasen genom en bergsskreva. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

TATTAREKASEN