TENNISPLANEN PÅ MYREN

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivelse

Tennisplanen vid Myren i Strömstad var under några dagar i april och maj 1914 platsen för några av Cirkus Leonards många föreställningar.

Tennisbanen ved Myren i Strömstad var noen dager i april og mai i 1914 plassen for noen av de mange forestillingene ved Cirkus Leonard.

Historikk

På Tennisplanen vid Myren i Strömstad gav Cirkus Leonard ett antal föreställningar i april och maj 1914. Cirkusen leddes av Ingeborg Eleonora Sofia Wilhelmina Eriksson, född Eisfeldt, som då var 64 år. Det var ett sällskap som uppges ha bestått av 37 personer, som uppträdde som svärdslukare, akrobater, styrkemän, svärdslukare, ormmänniskor, samt med sina dresserade hundar och hästar. Enligt en annons i Strömstad tidning 22 april, var det planerat tre föreställningar den 25:e och 26:e april men sällskapet blev kvar där ytterligare några dagar. Enligt en artikel i Strömstad tidning var föreställningarna välbesökta och enligt ytterligare en annons i samma tidning 29 april gavs ”På fleras begäran” ytterligare fyra föreställningar den 2:a och 3:e maj. Men en händelse den 25 april var sannolikt en bidragande orsak till den längre vistelsen.

Med vid den första föreställningen i Strömstad var bland annat Ingeborgs 11-åriga barnbarn Artur Eriksson med ett akrobatiskt nummer. Detta stred dock mot 1897 års lag angående minderårigas arbete vid offentliga visningar och den lokala polisen ingrep. Ingeborg blev dömd vid rådhusrätten i Strömstad att betala 15 kr i böter. Poliskonstapeln skriver bland annat i sin rapport att pojken utför sitt akrobatiska nummer lätt men att han får viss hjälp av de äldre. Polisrapporten ger tillsammans med cirkusens egna annonser och artiklar i den lokala tidningen en ovanligt väldokumenterad bild av besöket liksom av sällskapets olika professioner och vad föreställningarna innehöll.

Ingeborg föddes in i cirkuslivet och tillhörde cirkussläkten Eisfeldt med en dokumenterad historia som sträcker sig ner till 1700-talet i Tyskland. Sedan 1830-talet har släkten bedrivit cirkusverksamhet i Sverige och övriga Norden. Akrobatik har alltid varit ett viktigt inslag vid släktens cirkusar och barnen skolades in från tidig ålder. Ingeborg började själv sin karriär som lindanserska liksom hennes syster Bertha, som även hon blev cirkusdirektör.

Många cirkussläkter har varit, och är, också resandesläkter liksom familjen Eriksson-Eisfeldt. Till dem hör också släkten Hertzberg som Ingeborgs svärdotter Augusta Reumenia tillhörde. Familjerna hade flera olika cirkusar som har gjort tillfälliga besök på många olika platser runtom i landet. För att dryga ut kassan kunde artisterna ibland komplettera näringsverksamheten med försäljning av olika varor eller tjänster såsom knivslipning. Ingeborgs söner reste dels med Cirkus Leonard och dels med andra sällskap, eller uppträdde på egen hand. 1914 var Ingeborg enligt polisrapporten kyrkoskriven i Stockholm och hon dog också där bara några år efter händelsen i Strömstad.

Plassen

Tennisplanen vid Myren finns inte längre kvar utan där är industriområde idag. Den exakta platsen har ännu inte kunnat lokaliseras men tennisplanen låg någonstans mellan Myrängsvägen och Trädgårdsgatan, strax invid den tidigare södra infartan till Strömstad. Strax söder om platsen ligger idag en campingplats.

Finn veien hit

Myren och platsen där tennisplanen låg är idag industriområde. Den exakta platsen har ännu inte kunnat lokaliseras men tennisplanen låg någonstans mellan Myrängsvägen och Trädgårdsgatan. Området nås lättast från Uddevallavägen, den tidigare södra infarten till Strömstad. Strax öster om där vägen kommer fram till vattnet och vägen gör en skarp kurva norrut, går Trädgårdsgatan in i industriområdet.

Familjerna Eriksson bodde några år senare i Häverö på Väddö i Stockholms skärgård. Familjens levnadsvillkor och försörjning framgår i det material som landsfiskalen skickade in till 1922 års Tattarinventering.

Vil du vete mere?

Vedlegg

Leave a comment