SKOJARBACKEN VALBO

”Skojarbacken Väg å Enarsrud … Vägen går mellan Enarsruds skola och Åtorp”, skrev prästen Markendahl 1959 på Ortnamnsarkivets registreringskort. Faksimil.

SKOJARBACKEN VALBO