SKOJARBACKEN VALBO

Den gamla stigen används idag delvis som traktorväg genom skogen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

SKOJARBACKEN VALBO