SKOJARBACKEN VALBO

Resterna av stigen går inne i skogen men skogsbrynet i bortre änden av åkermarken. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

SKOJARBACKEN VALBO