SKOJARBACKEN VALBO

Den stig som enligt Ortnamnsregistret kallades Skojarbacken startade vid Enarsruds tidigare skola. Skolan är idag privatbostad. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

SKOJARBACKEN VALBO