TATTAREBACKEN ELLENÖ

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivning

Tattarebacken i Ellenö var av socknen anvisad lägerplats för resandefolk som passerade området.

Taterne ble viset til at bruke Tattarebacken som liggeslett, når dem reiste ved Ellenö.

Historik

Tattarebacken uppges av äldre boende i trakten ha varit en av socknen anvisad plats för följen av resandefolket som passerade socknen. Det är okänt under vilken tidsperiod platsen användes i detta syfte.

I folkminnesarkivet återkommer uppgifter om resandefolket ofta i västra Dalsland, där Ellenö ligger. I norra delen av nuvarande Färgelanda kommun, liksom i Rölanda i nuvarande Dals-Eds kommun, bodde under 1800-talet många resandefamiljer som förefaller drivit en hel del handel i området mellan bostadsorten och bohuskusten. Vid Ellenö korsades vägar i nordsydlig och östvästlig riktning och band ihop Dalsland med Bohuslän i söder och väster.

Platsen

Platsen ligger nära samhället Ellenö och utgörs av en kulle med åkermark på tre sidor. Kullen ligger intill nuvarande landsvägen, vilken troligen fick den här sträckningen först efter att platsen användes som lägerplats av resandefolket. Däremot ligger Tattarebacken nära det som var Ellenö station vid Uddevalla-Lelångens järnväg med trafik 1895-1964.

Det område som kallades Tattarebacken är idag privatägd. Enligt sockenboken sågs den som enskild tomt 1960 då dess ägare placerade en byggbarack i området. Senare byggdes ett fritidshus som idag är en åretruntbostad.

Hitta hit

Tattarebacken ligger i den västra utkanten av samhället direkt intill den södra armen av landsvägen mellan Ellenö och Munkedal.

GPS-koordinater: N58.59920 E11.92550.

Vill du veta mer?

  • Torp. En socken väst på Dal. Red. Ingemar Lindhe, Föreningen Torps sockenbok. Munkedal 2013.

Leave a comment