Presentation i Trondheim

Under intensiva dagar har Resandekartan presenterats i Trondheim, staden med den imponerande dômen. Foto: Bodil Andersson

Under gårdagen presenterades Det skandinaviske reisendekartet för det norska Mangfoldsnettverket för museer vid deras möte i Trondheim. Tema för träffen var Innsamlingsstrategier i et mangfoldsperspektiv vilket gjorde det spännande för oss att delta och prata om hur vi arbetar tillsammans resande och museer för att också resandefolkets kulturminnen och historia ska bli en del av museernas arbete. Det var också nyttigt att lyssna till de andra föredragshållarna.

Programmet blev trängre och trängre under dagen så vi fick hasta på vår presentation ordentligt för att hinna med lite diskussion. Vi avslutade med att beskriva våra framtidspaner och vårt önskemål om att när vår “logistik” är klar få se en resandekarta med berättelser om platser från hela Skandinavien. Vi fick konstruktiva och glada tillrop från deltagarna. Dessutom flera tips och inbjudningar till samarbete i framtiden. Seminariet var nyttigt och intressant med många viktiga kommentarer kring museer och arbetet för mångfald.

Presentationen av resandekartan gjordes av Bodil Andersson, projektledare, och Holger Gustavsen, som är en av styrgruppens medlemmar. Närvarade gjorde också Anna Gustavsen, från referensgruppen samt Romanifolket/taternes kulturfond och Sissel Daabous och Jon-Gunnar Arntzen. De hade alla för fondens räkning dagarna innan seminariet deltagit i ännu en intressant konferens som hölls i Trondheim, den handlade om det immateriella kulturarvet.