Projektmöten

Nu på onsdag, den 8 februari, möts referens- och styrgrupperna för Den skandinaviska resandekartan. Vi håller dessa möte cirka tre gånger om året. Inriktningen på mötena är lite olika men eftersom vi har långa resor och det till stor del är samma personer som deltar i dem försöker vi lägga dem vid samma tillfälle. Det blir långa men givande dagar.

Vi börjar med referensgruppen, som är den större gruppen. Här ingår Landsorganisasjonen for Romanifolket, Taternes Landsforening och Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen. Tillsammans har de åtta platser i gruppen. Dessutom ingår förutom projektledningen och Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger i gruppen. Glomdalsmuseet har en plats, som för närvarande är tom. Författaren Bo Hazell ingår också i referensgruppen. På onsdag ska vi bland annat diskutera vilken sorts uppgifter som kan ingå i Den skandinaviska resandekartans platspresentationer på internet.

En lite mindre grupp avslutar dagen med möte i styrgruppen. Samma föreningar deltar här men med färre medlemmar, dessutom ingår museicheferna för Östfoldmuseene och Bohusläns museum. Vi kommer att diskutera saker som årets budget och hur vi ska prioritera tid och pengar framöver.

Mötena äger rum på Fredrikshalds Teater i Halden.