“Rakkerne” i väst

Det rekonstruerade Rakkerhuset vid Bundsbæk Mølle.

Vidare västerut, nästan till havet, och vi fann Rakkerhuset vid Bundsbæk Mølle som ingår i Ringkøbing-Skjern Museum. Här möttes vi av museumsdirektören Kim som under många år intresserat sig för traditionen om “rakkerne” i västra Jylland. Han berättade för oss att när han först kom till området för att arbeta med museet var det rakkerne som för honom stack ut som något speciellt. Efter hand har man gjort en arkeologisk utgrävning av resterna av ett av de hus rakkerfamiljer bott i, rekonstruerat samma hus samt byggt upp en permanent utställning om denna grupps liv i området.

Vår guide Kim berättar.

Kim var insatt i de svenska och norska förhållandena med de erkända etniska minoritetsgrupperna. Han menade att det idag inte går att slå fast att de som majoritetsbefolkningen kallade rakkere tillhör samma etniska grupp som svenska och norska resande/romani/tater. Hans tro i nuläget är att rakkerne utvecklades till en social grupp som anpassade sig till sina möjligheter till försörjning och att detta bland annat inkluderade att man delvis vandrade runt och drev handel.

I det restaurerade Rakkerhuset var köket gemensamt för två familjer. Mustocken värmde hela huset.

I dansk tradition var rakkeren bödelns dräng och en person som utförde arbeten som kallas orena. Det kunde handla om hästslakt, kastrering och ta hand om självdöda djur. Samma system rådde i Sverige och Norge vid tiden runt 1600 och framåt. Det finns från området berättelser om hur de första rakkerne kom hit. De fick tillåtelse att slå sig ner i gränskiljet mellan Dejbjerg, Stauning och Skjern socknar vid en plats som än idag kallas Rakkerkule, som vi dock inte besökte.

Vid Bundsbæk Mølle finns en fast utställning som försöker visa minoritetens historia. Utställningen har tre teman där man vill visa rakkernes äldre historia, det egna materialet kring Björnemosen där det restaurerade Rakkerhuset ligger samt en del med berättelser om individer och händelser för att nå en dialog med besökarna, då särskilt barnen.

Det danska byggnadsskicket fascinerade.

Runt rakkerne finns många berättelser och vi diskuterade mycket museets ansvar att både väcka intresse för en minoritetsgrupp, vilket är lätt att göra genom lustiga historier som ofta inkluderar att minoriteten gör något olagligt, och att visa att minoritetsbefolkningen faktiskt är människor och individer. I detta ligger för museerna ett ansvar att inte sprida fördomar om “de andra”.

Bundsbæk Mølle ligger någon mil norr om orten Skjern och sydöst om Ringkøbing.  Det är cirka en mil till havet i väster.  Från kvarnmiljön och utställningen om rakkerne går det norrut en väl synlig vandringsled, som delvis går via spänger över mossen, till Rakkerhuset. Promenaden är runt 700 meter.

Fotograf samtliga bilder: Bodil Andersson