Rapporter fra runde bord-konferanse

Voksenåsen i Oslo har nå publisert noen presentasjoner og rapporter fra rundebordskonferansen om og med nasjonale minoriteter på Voksenåsen 7-8 april 2014. Konferansen tok seg av de nasjonale minoritetenes situasjon i Skandinavia. Den var en del av Voksenåsens feiring av den norske grunnlovens 200 år.

Reisendekartet sin rapport finnes ikke på nett, men sendes etter kontakt med prosjektleder Bodil Andersson.