Rapporter utgivna

Som en följd av den avslöjade nutida registreringen av den etniska minoriteten romer har den svenska regeringen beslutat att släppa ett av kapitlen i den kommande vitboken över statens behandling av Sveriges resande och romer i förtid. säger

– Vår historia om romer är ännu mörkare än vad jag tidigare trodde. I samband med arbetet om vitboken har det framkommit att svenska myndigheter kartlagt romer på ett sätt och i en omfattning som inte tidigare varit känt. Den känsla av övervakning som många romer har beskrivit har dessvärre visat sig vara riktig. Periodvis har kartläggningens syfte varit rent rasistiskt, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Det kapitel som släppts i förtid handlar om just det offentliga Sveriges kartläggningar av resande och romer och finns att ladda ner här.

Svenska kyrkan släpper rapporten Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950.

På sin förlagssida skriver man: Svenska kyrkan har av tradition och enligt lag haft betydande inflytande i lokalsamhället; kyrkliga företrädare satt ofta med i de sociala nämnderna och man har också ansvarat för folkbokföringen. Kyrkan har med andra ord haft makt att identifiera och kategorisera, och på andra sätt påverka vardagslivet för bland annat romer och resande.

Rapporten är skriven av historikern Ida Ohlsson Al Fakir. Rapporten finns att ladda ner här.