Referat fra kontaktforum

Referat fra Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter finnes nå på hjemmesiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kontaktforum blir avholdt hvert år. Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene. I forumet blir saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene får også mulighet til å diskutere ulike saker seg i mellom.

Minoritetenes kulturminner ble diskutert av en innleder fra Riksantikvaren. Alle var enige om at det haster å få byggninger til minoriteter fredet. Dette snakket Reisendekartet i møte med Riksantikvaren tidligere. I siste møte ble det dessuten holdt innledninger rettet mot grunnloven og ytringfriheten. Dette gav mye diskusjon. Diskusjonen om språk var viktig den og. Tilskuddordningen for nasjonale minoriteter var også mye diskutert.
Referat fra dette og tidligere møter finnes på nett