Reisendekartet besøkte Rygge Museum

Laila Yrvum og Bodil Andersson. Foto: Svein Norheim

Torsdag 11. oktober var Reisendekartet på besøk på Rygge Museum. Bodil Andersson var invitert for å fortelle om prosjektet og taternes historie. Med på arrangementet var også Laila Yrvum som bidro med sang og fortellinger fra sitt liv som reisende.

Til stede var rundt 40 personer som lyttet med stor interesse på beretningene fra Bodil og Laila.

En del av tilhørerne på Rygge Museum. Foto: Svein Norheim

Gledelig nok kom tilhørerne med historier om tatere i Rygge – både opplysninger om leirplasser og bosteder. Slik leirplass var Tatersletta (Sagtomta) på Dyre og leirplass der Rygge Rådhus ligger i dag. En vellykket kveld for Reisendekartet, og tilhørerne var tydelig engasjert i en ny side ved historien som de ikke visste så mye om.