Resande till Sydafrika

Snart sätter sig Simon Wallengren, student av resandeursprung, och forskaren Maria Ericsson på flyget till Sydafrika. I början av december deltar de i konferensen Engaging the Other: Breaking Intergenerational Cycles of Repetition vid University of the free state i Bloemfontein. Där ska de tillsammans hålla ett seminarium med titeln Overcoming Historical Injustices: Apology, Reparations and Reconciliation in the Swedish and Norwegian Contexts in Relation to Roma and Travellers.

Maria Ericsson undervisar mänskliga rättighetsstudier vid Lunds universitet. Hon skrev sin doktorsavhandling om den sydafrikanskea försoningsprocessen efter apartheidtiden. Hon gjorde också en av delrapport av det arbete Delegationen för romska frågor gjorde i arbetet med utredningen Romers rätt. Erfarenheten från dessa uppgifter gjorde att hon tyckte att den svenska behandlingen av resandefolket borde finnas med vid konferensen i Sydafrika.

Vi i Resandekartan är glada över att vi kunde koppla samman Maria med Simon  Wallengren, som är av resandeursprung och studerar kriminologi vid Malmö högskola och att de nu kan göra denna resa tillsammans.

Som finansiärer för resan har de båda fått visst ekonomiskt stöd från Lunds missionssällskap. Simon har också fått lite stöd från Malmö Högskola.