Resandeflicka hjältinna i ungdomsbok

Jannikeserien
Fantasyserien om Jannike Faltin av Mårten Sandén omfattar tre böcker. Foto: Bodil Andersson

Jannike Faltin, så heter hjältinnan i en bokserie av Mårten Sandén. Böckerna Den femte systern, Det viskande barnet och De dödas imperium berättar om Jannikes liv och utveckling under de övre tonåren. Jannike kommer under serien att arbeta mot onda och övernaturliga krafter med inspiration från folktro och fantasytraditionen.

Som hennes namn skvallrar om är Jannike av resandefolket men omständigheter har gjort att hon inte vuxit upp med sin biologiska familj. Under serien får hon veta mer om sin familj och får förklaringar till varför hennes liv blev som det blev. I boken förekommer personer som representerar resande och i vissa avsnitt talar några av personerna rommani. Huvudberättelsen är kampen mot onda krafter utan någon koppling till resandefolket.

Författaren Mårten Sandén berättar att han själv inte har något resandeursprung men att han allteftersom berättelsen om Jannike växte vidare fann att bilden av henne som ”underdog” blev trovärdig när han förde in resandefolket i historien. Han påpekar också att det faktum att Jannike har ett kriminellt förflutet inte har något att göra med att hon är just av resande. Den kriminella delen fanns med som en del av idén till berättelsen redan innan han kom fram till att hjältinnan skulle vara av resandefolket.
I sina förberedelser till boken läste Mårten Sandén på i litteratur, akademiska uppsatser och andra källor som berättar om resandefolket. Citaten på rommani har han skrivit utifrån den litteratur han funnit om språket.

Trots att resandefolket är tydligt i böckerna är det få som har uppmärksammat att Jannike är resande, berättar Mårten Sandén. När han besöker skolklasser för att berätta om sina böcker hör Jannikes resandeursprung till det han tar upp: Oftast avbryter jag bokberättandet när jag nämnt resandefolket och säger: Okej, nu blir det samhällskunskap i två minuter” och så drar jag en kort faktisk redogörelse byggd på vad jag läst. Vid flera tillfällen har det inträffat att elever och lärare efter lektionen berättat att de också har ett resandeursprung.

Böckerna är klassiska fantasyhistorier med ett bra driv framåt. Jannike är en hjältinna som råkar vara resande. Dessutom visar det sig efter hand att hon inte är vem som helst och att det i en parallell värld kanske finns en ambassad ”för en nation utan territorium”.