Resandefolket och bildkonsten

Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen har i sin föreläsningsserie kommit till föredraget Resandefolket och bildkonsten. Det hålls nu på lördag, 10 december, klockan 14.00 i Frölunda Kulturhus, som ligger vid Frölunda Torg, i Göteborg. Föredragshållare är föreningens Richard Magito Brun som är fil.lic. i  konsthistoria.

I inbjudan får vi veta att resandelivet har påverkat bildkonsten. Det finns målningar, teckningar, tryck och illustrationer av många olika slag, som ger glimtar ur resandefolkets långa historia. Det finns resande, både som motiv och som uppdragsgivare, inom konsten. Åtskilliga resande har också haft sin försörjning av att sälja tavlor – ”att beckna macklingar”. Det konstnärliga har spelat en roll i de resandes historia, inte bara i sång, musik och  på estraden, utan också i bildkonsten. Det finns bilder av resande, i glädje och sorg, ända sedan 1500-talet. I det här föredraget får vi se exempel på denna sällan uppmärksammade sida av konstens historia.

Det är fri entré till arrangemanget som genomförs med stöd av Göteborgs stad – kultur och studieförbundet ABF.