Resandefolket och teatern

150428TeaterPå anrika Stora Teatern i Göteborg ställs resandefolket på scenen tisdagen den 28 april. Det är med anledning om boken Eisfeldt – en surrealistisk familj, som den artistiska delen av resandefolkets värld uppmärksammas. Två av bokens författare, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun, berättar om resultaten av sina efterforskningar.

Programmet delas upp i olika delar. Boken kommer att presenteras, liksom hur resandefolkets historik ser ut runt om i Europa. Vi får också veta mer om vilken scenkonst som resandefolket utöva genom århundradena. Dessutom blir det en fördjupning om Det exotiska, teatraliska och indiska.

Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Kulturgruppen för resandefolket och Göteborgs Teaterförening.Från den sistnämnda organisationen kommer Robert Lyons, som talar om Den folkliga teaterns betydelse för teaterkonstens utveckling. Arrangemanget stöds av Göteborgs Kulturnämnd och Statens kulturråd. Det pågår mellan klockan 18-20 tisdagen den 28 april.

Boken Eisfeldt – en surrealistisk familj gavs 2014 ut på Bohusläns museums förlag.