Resandefolkets egna berättelser

Resandefolkets egna berättelser är i fokus den 29 januari när Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg bjuder in till ett eftermiddagsseminarium med samma namn.

Under seminariet presenteras något om det material som finns om resandefolket i arkivet av Fredrik Skott, folklorist på DAG. Bodil Andersson, Östfoldmuseene – Halden historiske samlinger berättar under rubriken Buron berättar om resandefolkets kulturminnen, om vad det går att finna i de uppeckningar som finns i arkivet.

Berättartradition som kulturarv är rubriken inlägget från etnologen Ann Lindholm. Under eftermiddagen talar också Simon Wallengren, ordförande i Kulturgruppen för resandefolket tillsammans med Lena Wenner, dialektolog på DAG om Resanderomani förr och nu.

Seminariet pågår mellan klockan 15:30-18:30 onsdagen den 29 januari i arkivets lokaler på Vallgatan 22 i centrala Göteborg. Eftersom det finns ett begränsat antal platser i lokalen kräver ett deltagande anmälan senast 20 januari. Anmäl till arkivarie Lina Midholm på epost lina.midholm@sofi.se eller telefon 031-10 75 33.

Seminariet är kostnadsfritt.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet har stora samlingar rörande resandefolket i främst Västsverige. De historiska folkminnesuppteckningarna är i princip uteslutande gjorda av majoritetsbefollkningen, men nu pågår ett aktivt arbete för att komplettera perspektiven på materialet.