Resandefolkets Högtidsdag firas i Göteborg

Den 29 september 1512 omnämns resandefolket i Stockholms stads tänkebok. Den 29 september 2015 uppmärksammas denna dags stort i Göteborg.
Den 29 september 1512 omnämns resandefolket i Stockholms stads tänkebok. Den 29 september 2015 uppmärksammas denna dags stort i Göteborg.
Den 29 september 1512 omnämns resandefolket i Stockholms stads tänkebok. Den 29 september 2015 uppmärksammas denna dag stort i Göteborg.

Den 29 september firar Göteborgs stad resandefolkets högtidsdag. Detta officiella högtidlighållande har beslutats enhälligt av kommunstyrelsen i Göteborgs Stad. Staden kommer att representeras av ett av kommunens kommunalråd. Landshövding Lars Bäckström deltar också.

Arbete pågår för att också biskop Per Eckerdal för Svenska kyrkan ska delta, liksom kulturminister Alice Bah Kuhnke, som i regeringen ansvarar för minoritetspolitiken. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra har inbjudits att delta.

Datumet för resandefolkets högtidsdag har satts till den 29 september, eftersom det denna dag 1512 gjordes det allra första skriftliga nämnandet vid namn av en resande i Sverige. I Tänkeboken för Stockholms Stad skrevs den 29 september 1512 att ett folk som kallas ”Thaatra” (tattare), 30 familjer med späda barn, under ledning av sin anförare Herr Antonius mottagits i Stockholm. Händelsen markerar de resandes långa närvaro i det svenska samhället.

Formellt är staden arrangör tillsammans med föreningen Kulturgruppen för resandefolket. Kulturförvaltningen och Stadsledningskontoret samordnar firandet. Övriga medarrangörer är Svenska kyrkan och Göteborgs Stadsmission. Även Stadsbiblioteket vid Götaplatsen deltar med aktiviteter.

Under firandet hålls tal och artistframträdanden vid Gustav Adolfs torg vid lunchtid. På eftermiddagen och kvällen blir det program i Johanneskyrkan. Här tas resandefolkets kultur och historia upp, liksom den svenska nationens ansvar för den behandling folket utsatts för.